Фотография

Фотографията е изразно средство,

фотографията е светлина,

фотографията е моят поглед към света,

фотографията ме зарежда и вдъхновява,

фотографията е…

 

NIKON

 

КЪМ ГАЛЕРИЯТА